Skip to main content

Open Government in Aotearoa New Zealand: What it is, and why it matters | Kāwanatanga Tuwhera i Aotearoa: Tōna kaupapa me tōna whai tikanga ki a tātou

Te whai kia kaha ake te tuwhera me te urupare o te Ratonga Tūmatanui me te whai wāhitanga o ngā tāngata o Aotearoa ki te manapori

Ko tā te kāwanatanga tuwhera he whakakaha i te manapori, he whakatipu i te whakapono, me te whakapai ake i te oranga mā te whakarite huarahi e whai koha ai, e whakaawe ai ō tātou tāngata i ngā mahi a te kāwantanga.

Ko tā te Ratonga Tūmatanui he tuku ratonga kāwanatanga puta noa i Aotearoa.  Ahakoa te huarahi hei hanga kaupapa here, ratonga hoki ki ka pā tonu ērā ki ia tangata, ki ia tangata o Aotearoa.

Ko tā te Public Service Act 2020 he rauhī i ngā ariā o te kirirautanga, te kāwanatanga tuwhera, te uruparenga (te whakamārama me te whakatutuki i ngā hiahia o ngā tāngata o Aotearoa) me kaitiakitanga (te whai huanga i roto i te wā roa). Ko taua Act anō te hiahia kia tautoko te Ratonga Tūmatanui i te Kāwanatanga i runga i ōna tūhononga ki te Māori i raro i Te Tiriti o Waitangi mā roto i te āhua o te whakaanga ki te Māori kia mārama, kia urupare hoki ki ngā tirohanga Māori. Ko tā te Act anō he whakaū i te mahi a ngā kaimahi tūmatanui i roto i te wairua o te hāpai i te hapori.

Ahakoa kei ngā taumata teitei a Aotearoa mō ngā whenua e ai ki ngā inenga ā-ao mō te pono, me te oranga o te tāngata, te tuwhera, te mārama, te kawa o te ture me te aukati i te mahi hē, ka nui tonu ngā mahi mā tātou. 

Ko te hao o te ngākau ka noho hei mema o te Whakahoatanga Kāwanatanga Tuwhera, me te ngākaunui ki ngā whāinga me ngā mātāpono o taua Whakahoatanga, e pai ake ai, e mārama tonu ai tā te kāwanatanga mahi me te take e pērā ai.

Ko ngā whakatau i tā mātou Mahere Mahi ā-Motu tuawhā, ka whakapiki ki runga i te tāhū roa me ngā tuku ihotanga o te kāwanatanga tuwhera, mārama hoki ki Aotearoa, me te tautoko i te Ratonga Tūmatanui ki te kumanu i te kirirautanga me te kāwanatanga tuwhera.

Ko ngā tūhononga me te māramatanga kotahi o āianei ka noho hei tūāpapa mō te Ratonga Tūmatanui i a ia ka whai ki te mahitahi me ngā hapori, kia kaha ake ai te urupare i ngā rā kei te tū mai.

E aha ana a Aotearoa kia pai ake te kāwanatanga tuwhera?

Kei Aotearoa nei ngā rōpū kāwanatanga e mau tonu nei ki te tika me te pono. Heoi, huri te ao e kite ana i ngā whenua e hia nei, te hekenga o te whakapono ki te kāwanatanga. Koina te take kia kaha tonu tātou ki te whakatutuki i ngā hiahia o ngā tāngata o Aotearoa kia mau tonu ai te whakapono.

Ko tētahi huarahi e tutuki ai tēnei hiahia ko te Whakahoatanga Kāwanatanga Tuwhera (OGP).

Ko te OGP he whakaaetanga ā-ao i waenga i ngā whenua e 78, ā, ko te whāinga ia kia pai ake te māramatanga, kia nui ake te whai wāhitanga a te iwi whānui, kia whakamahi hoki i ngā hangarau hou kia kaha ake te noho haepapa, te urupare me te noho tuwhera ki te katoa.

Kua noho te Kāwanatanga o Aotearoa hei mema o te OGP mai i 2013. I tēnei wā kei te hanga mātou i tā mātou Mahere Mahi ā-Motu OGP Tuawhā, ka tīmata ai hei te waenganui tau o 2021. Ka arahina tēnei mahi e Te Kawa Mataaho mō te taha ki te Kāwanatanga.

Mā te hanga i tētahi Mahere Mahi ā-Motu hou e whai huarahi ai mātou ki te mahitahi me ngā hapori me te porihanga tūmatanui ki te rapu tikanga hou e mahitahi ai me ngā tāngata o Aotearoa kia pai ake te oranga kia noho mārama ake hoki te tangata ki ngā mahi me ngā tikanga a ngā rōpū kāwanatanga.

Ko te whāinga ia kia mahitahi me ngā tāngata o Aotearoa ki te hanga i tēnei mahere. Ko te whai mātou i te whakawhanaungatanga, te whakanui i te whakaaronui me te mātauranga o ngā tāngata me ngā hapori  rerekē o Aotearoa.

He aha tā te OGP me te kāwanatanga tuwhera ki au?

ngā tāngata o Aotearoa -  koinei tētahi huarahi e whai wāhi ai koe ki waihanga i tētahi Mahere Māhi ā-Motu kaha nei. Ko te Mahere Mahi ā-Motu whaihua ko tērā e mahi ngātahi ana ngā tāngata o Aotearoa ki te whakarite tikanga e whakaū ai i ngā whāinga OGP, arā, kia kaha ake te manapori, kia whakatipu i te whakapono, kia whakapai ake te oranga hoki.

Mō ngā hapori me ngā rōpū hapori i Aotearoa – e haere ana te tono ki a koutou ki te whakaaronui, ngā huatau, ngā wheako, ngā wero me ngā wawata hei waihanga i tētahi Mahere kaha. He kaupapa tēnei kia kuhu mai koe hei kanohi mō tō hapori, hei turaki i ngā taupā, kia tipu he whakawhiti kōrero e ora tonu ai, kia whaikoha hoki ki tētahi huarahi hou.

ngā kaimahi rāngai tūmatanui, kāwanatanga ā-rohe me ngā umanga kāwanatanga -  kia kaha tonu koutou ki te mahitahi, ki te tūhonohono ki ngā hapori kei reira koe e whakarato ana, ki te tuku mōhiotanga, ki te ako i ngā reo hou, rerekē hoki, ki te wānanga i ngā tikanga auaha kia mahitahi i āianei, i ngā rā ki tua hoki.

Kia rongo kōrero mātou i a wai?

He rerekē ngā hapori katoa, tētahi i tētahi. Kei te hiahia mātou ki te whakarite huarahi e rangona ai ngā reo takitini, iwi whānui mai, hapori mai, tangata takitahi mai.

Ko te hunga nōna te hapori, mōhio tonu ia ki tōna hapori anō. Ka ākina e mātou ko ngā tāngata o tēnā hapori, o tēnā hapori ki te toro atu ki ngā taura here o roto i te hapori ki te ārahi i ā rātou ake hui, matapakinga hoki – kia tū tētahi “kōtuinga nui tonu”. Mā reira e anga mai ai, e tomo mai hoki te tangata ki te whakawhiti kōrero, whakaaro hoki.

Kia whānui ake, kia rerekē hoki ngā tāngata e whai wāhi mai ana, ka whānui hoki ā tāttou matapakinga, ka noho tonu tātou i runga i te whakaaro kotahi ki ngā wero ki te tangata takitahi, ki ngā hapori hoki, he pēhea e whakatakoto i te ara kia pai ake te oranga me ngā huanga.

Me pēhea koe e whai wāhi ai?

Mahi kotahitanga koia te mahitahi, te wānanga tahi, te mahi ngātahi. Hei whakatinana i te mahitahi me huitahi, me honotahi rānei i runga i te tūāhua e pai ana mōu: ā-tuihono, ā-tinana, takitahi, mā ngā rōpū hapori rānei – mā ētahi atu whakahaere e tū ana, e mahi ana rānei mō ngā tāngata o Aotearoa.

He tangata takitahi: e haere ana te tono ki a koe kia hono mai ki te whakawhiti kōrero, mō ōu wheako, te kōrero tētahi ki tētahi, ki a mātou hoki, ki te whakaputa whakaaro mō ngā wāhi kia panoni hei whakahāngai i ngā whakatau. Kia rangona ai ngā reo maha, reo rerekē, ka tika. Ka whai wāhi ai koe mā ngā huarahi tuihono me ngā hui kanohi-ki-te-kanohi – kei a koe te tikanga ko tēhea te huarahi pai mōu.

Ngā hapori, ngā kāwanatanga ā-rohe me ngā rōpū kāwanatanga: kei te hiahia mātou ki te whakapā atu ki a koutou, kia tīmata te whakawhiti kōrerowe, kia huitahi ngā kōtuinga, ngā mōhiotanga, ki te āwhina i ngā tāngata o Aotearoa ki te whakamārama he aha te kāwanatanga tuwhera ki a rātou help, he whakarite wāhi mō ō tūāhua, me te akiaki i ngā hapori ki te whakaanga mai ki tēnei kaupapa, kia mārō tonu ai ngā hononga.


Nā te noho hei mema o te OGP e āhei ai te tuari mōhiotanga, mātauranga hoki ki te ako hoki i ngā wheako o tētahi atu